STT Cán bộ viên chức Thông tin chung

 

 

 

1.

 

PGS. TS. GVC. Đặng Tấn Hiệp

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: hiepdt@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ chung: Phụ trách và điều hành chung tất cả các hoạt động của Phòng SĐT&HTQT.

2.

TS. Đỗ Hữu Hoàng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: hoangdhuu@hufi.edu.vn

SĐT028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ chung: Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ vận hành quá trình quản lý đào tạo trên phân hệ E, tuyển sinh, quản lý học viên - sinh viên, giảng viên, cơ sở vật chất của Phòng và một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

 

 

2.

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hainth@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ chung: Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ HTQT khối ngôn ngữ Hàn như tìm kiếm đối tác, kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và các công tác khác với các đối tác Hàn Quốc; chịu trách nhiệm về nội dung và cập nhật thường xuyên trang web (phiên bản tiếng Hàn) của Phòng SĐT&HTQT, cổng truyền thông tiếng Hàn của trường (nếu có), chương trình/quỹ học bổng, dự án/đề tài có yếu tố nước ngoài, tiếp nhận Phòng/tài trợ của nước ngoài; CVHT và quản lý các ngành trình độ SĐH được phân công và một số nhiệm vụ khác.

 

 

 

4.

ThS. Trần Diệu My

Chức vụ: Chuyên viên

Email: mytd@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ chung: Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ học vụ, giáo vụ, khảo thí, hành chính - văn phòng đối với các chương trình độ sau đại học; CVHT và quản lý các ngành trình độ SĐH được phân công và một số nhiệm vụ khác.

 

 

 

6.

ThS. Nguyễn Huy Dương

Chức vụ: Chuyên viên

Email: duongnh@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ chung: Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ vận hành quá trình quản lý đào tạo trên phân hệ E đối với các lớp thuộc trình độ SĐH, ĐH (CTĐTCYTNN), các khóa đào tạo ngắn hạn, phát triển TLDH trình độ SĐH, quản lý cơ sở vật chất, an toàn - phòng chống cháy nổ, thiên tai của Phòng và một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

 

 

7.

CN. Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: linhnt@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ chung: Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc triển khai các hoạt động tìm kiếm, phát triển các đối tác có yếu tố nước ngoài trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển mảng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hoạt động HTQT với các đối tác nước ngoài, CVHT và quản lý các ngành trình độ SĐH được phân công và một số nhiệm vụ khác.

 

 

 

8.

 

CN. Đặng Đức Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: quynhdd@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ chung: Hỗ trợ Lãnh đạo Phòng trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ trang web tiếng Anh/Việt của Phòng SĐT&HTQT, cổng truyền thông tiếng Anh/tiếng Việt (chuyên trang Hợp tác) của trường, hỗ trợ hoạt động HTQT với các đối tác nước ngoài, CVHT và quản lý các ngành trình độ SĐH được phân công và một số nhiệm vụ khác. Thành viên Ban biên tập trang tin điện tử của Trường (theo QĐ phân công của Hiệu trưởng; QĐ số 3258/QĐ-DCT ngày 28/12/2022). Uỷ viên BCH Đoàn trường.