STT Cán bộ viên chức Thông tin chung

 

 

 

1.

 

PGS. TS. GVC. Đặng Tấn Hiệp

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: hiepdt@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

 

 

 

2.

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hải

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hainth@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ: Hỗ trợ Lãnh đạo Viện trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ HTQT khối ngôn ngữ Hàn, chương trình/quỹ học bổng, dự án/đề tài có yếu tố nước ngoài, tiếp nhận viện/tài trợ của nước ngoài; hỗ trợ điều phối các đoàn công tác, học tập của nhà trường ở nước ngoài và một số nhiệm vụ khác.

 

 

 

3.

 

ThS. Nguyễn Thu Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Email: trangnt@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ: Hỗ trợ Lãnh đạo Viện trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ HTQT khối ngôn ngữ tiếng Trung Quốc; Công tác công đoàn bộ phận và một số nhiệm vụ khác.

 

 

 

4.

ThS. Trần Diệu My

Chức vụ: Chuyên viên

Email: mytd@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ: Hỗ trợ Lãnh đạo Viện trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ HTQT khối ngôn ngữ Anh, công tác tham gia các tổ chức quốc tế về kiểm định/xếp hạng đại học và một số nhiệm vụ khác.

 

 

 

5.

ThS. Nguyễn Thị Ngà

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nganthi@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ: Hỗ trợ Lãnh đạo Viện trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ học vụ, giáo vụ, khảo thí, đảm bảo chất lượng, hành chính - văn phòng và một số nhiệm vụ khác.

 

 

 

6.

CN. Nguyễn Huy Dương

Chức vụ: Chuyên viên

Email: duongnh@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ: Hỗ trợ Lãnh đạo Viện trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ vận hành quá trình quản lý đào tạo trên phân hệ E, tuyển sinh - truyền thông, quản lý cơ sở vật chất, công tác đoàn thanh niên của Viện ĐT&HTQT và một số nhiệm vụ khác.

 

 

 

7.

 

CN. Đặng Đức Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên

Email: quynhdd@hufi.edu.vn

SĐT: 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

Nhiệm vụ: Hỗ trợ Lãnh đạo Viện trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ HTQT khối ngôn ngữ Anh, trang web tiếng Anh/Việt của Viện ĐT&HTQT, cổng truyền thông tiếng Anh của trường, hỗ trợ điều phối các đoàn khách quốc tế/giảng viên nước ngoài đến và làm việc tại trường và một số nhiệm vụ khác.