Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

Liên hệ với chúng tôi

  • Phòng D102, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

  • 028 3816 3318 (số nội bộ 123)

  • iict@hufi.edu.vn

1
Bạn cần tư vấn?