Thực hiện theo Quyết định số 3025/QĐ-DCT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh v/v thành lập Hội đồng thông qua đề cương đề án thạc sĩ, Nhà trường trân trọng thông báo lịch thông qua đề cương đề án thạc sĩ, ngành Kỹ thuật môi trường, đợt 1 năm 2022 như sau:

 

STT

 

Học viên

 

Tên đề tài 

 

Người HDKH

 

Thời gian, địa điểm

1

Đỗ Phú Vinh  Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ xác và nhộng ruồi lính đen tổ hợp với CaFe2O4@rGO để loại bỏ Cr(VI) từ nước thải PGS. TS. Nguyễn Lan Hương

13:30 – 14:00

Ngày 04/12/2022

Phòng B204

2

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Chế tạo xúc tác quang dạng màng Polypropylene mang vật liệu Ag/SnO2 nanocomposite để loại bỏ khí NOx trong không khí

1. TS. Phạm Văn Việt

2. PGS. TS. Nguyễn Lan Hương 

14:00 – 14:30

Ngày 04/12/2022

Phòng B204

3

Huỳnh Công Anh Tuấn  Nghiên cứu loại bỏ amoni trong nước ép sau tách bùn của nhà máy xử lý nước cấp bằng quá trình anammox: Ứng dụng tại Nhà máy nước Thủ Đức 3 (SWIC) PGS. TS. Nguyễn Lan Hương 

14:30 – 15:00

Ngày 04/12/2022

Phòng B204

4

Đỗ Trường Giang  Nghiên cứu chế tạo biochar từ vỏ quả sầu riêng tổ hợp với NiFe2O4 kích hoạt peroxydisulfate (PDS) để phân hủy dư lượng kháng sinh moxifloxacin trong nước thải PGS. TS. Nguyễn Lan Hương 

15:00 – 15:30

Ngày 04/12/2022

Phòng B204

5

Hà Nguyễn Khánh Băng  Nghiên cứu thành phần chất ô nhiễm hữu cơ bền đặc trưng POPs (PCBs và DDT) môi trường dính bám lên rác thải vi nhựa khu vực sông Sài Gòn – sông Đồng Nai

1. TS. Trịnh Bảo Sơn 

2. TS. Võ Thị Kim Quyên 

15:30 – 16:00

Ngày 04/12/2022

Phòng B204

6

Cao Trần Khải Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm, tích tụ vi nhựa trong động vật thủy sinh đặc trưng vùng cửa sông Sài Gòn – Đồng Nai và đề xuất biện pháp quản lý PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn 

16:00 – 16:30

Ngày 04/12/2022

Phòng B204

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các học viên, sinh viên đến tham dự.

(Hình ảnh minh họa)