Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022, chuyên ngành Công nghệ sinh học cho các học viên, ban hành kèm theo các Quyết định số 2380, 2381, 2379/QĐ-DCT ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

STT Học viên Tên đề tài  Người HDKH Thời gian, địa điểm

 

1

 

Trương Quỳnh Yến Yến 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình tăng sinh và tích lũy hợp chất thứ cấp chính của sinh khối rễ bất định cây đảng sâm (Codonopsis javanica)

TS. Trịnh Thị Hương 

Trường Đại học Công nghiệp     Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

8:00 - 9:00 ngày 01/10/2022

Phòng B201

 

2

 

Đinh Vũ Hùng 

Phân lập, khảo sát và tối ưu hóa điều kiện môi trường nuôi cấy Bacillus sp. để thu nhận enzyme amylase ứng dụng trong xử lý nước thải có hàm lượng tinh bột cao

TS. Nguyễn Phạm Hương Huyền 

Trường Đại học Công nghiệp     Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

9:00 - 10:00,  ngày 01/10/2022

Phòng B201

 

3

 

Nguyễn Văn Đạo

Khảo sát sự ô nhiễm Escherichia coli kháng amoxicillin - clavulanic acid trong nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh

TS. Lê Thái Hoàng

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

10:00 - 11:00, ngày 01/10/2022

Phòng B201

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các học viên, sinh viên đến tham dự.