Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022, chuyên ngành Tài chính ngân hàng cho các học viên, ban hành kèm theo Quyết định số 2383/QĐ-DCT ngày 16/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

STT Học viên Tên đề tài  Người HDKH Thời gian, địa điểm

 

1

 

Nguyễn Khánh Trực

Đánh giá chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Nghé

 

PGS. TS. Trần Phước

13:30-14:30

Ngày 25/9/2022

Phòng B407

 

2

 

Nguyễn Thụy Cẩm Hương

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn tín dụng của cơ sở kinh doanh cá thể tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

TS. Nguyễn Văn Tuấn

14:30-15:30

Ngày 25/9/2022

Phòng B407

 

3

 

Lê Anh Quang

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

TS. Nguyễn Văn Tuấn

15:30-16:30

Ngày 25/9/2022

Phòng B407

 

4

 

Phạm Thị Mười

Quản trị rủi ro về cho vay tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam

 

PGS. TS. Trần Phước

16:30-17:30

Ngày 25/9/2022

Phòng B407

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các học viên, sinh viên đến tham dự.