Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 26/03/2022

Đia điểm: Phòng B407Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trân trọng.