Thực hiện theo Quyết định số 3066/QĐ-DCT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh v/v thành lập Hội đồng đánh giá Chuyên đề nghiên cứu 1 trình độ thạc sĩ, Nhà trường trân trọng thông báo lịch đánh giá Chuyên đề nghiên cứu 1 trình độ thạc sĩ, ngành Kỹ thuật điện, đợt 1 năm 2022 như sau:

STT Họ và tên HV Tên chuyên đề Người hướng dẫn Thời gian, địa điểm
Hội đồng 1
1 Ngô Thúc Anh Duy  Tổng quan nghiên cứu của đề tài và cơ sở lý thuyết bảo vệ cho nguồn PV nối lưới

1. TS. Bùi Minh Dương - Trường Đại học Việt - Đức

2. TS. Văn Tấn Lượng - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

13:00 – 13:15

ngày 10/01/2023

P. B201

2 Nguyễn Hoàng Minh  Tổng quan về hệ thống phát điện năng lượng mặt trời và các giải pháp dò tìm lỗi khác nhau trong các mảng pin quang điện

1. TS. Bùi Minh Dương - Trường Đại học Việt - Đức;

2. TS. Văn Tấn Lượng - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

13:15 – 13:30

ngày 10/01/2023

P. B201

3 Trần Lê Huy Tổng quan nghiên cứu về nghịch lưu ZSI và qZSI  

1. TS. Đỗ Đức Trí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;

2. TS. Văn Tấn Lượng - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

13:30 – 13:45

ngày 10/01/2023

P. B201

Hội đồng 2
1 Lương Tấn Nhật Tổng quan nghiên cứu về Microgrid và điều khiển công suất trong Microgrid TS. Phạm Thị Xuân Hoa - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

13:45 – 14:00

ngày 10/01/2023

P. B201

2 Nguyễn Đình Trường Giang Tổng quan nghiên cứu về Microgrid và điều khiển công suất trong Microgrid TS. Phạm Thị Xuân Hoa - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

14:00 – 14:15

ngày 10/01/2023

P. B201

Trân trọng kính mời quý thầy cô, học viên và sinh viên đến tham dự.