Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp Hội đồng thông qua đề cương Luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh cho ứng viên, ban hành kèm theo Quyết định số 2959 ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

STT Ứng viên Tên đề tài luận án Người hướng dẫn khoa học Thời gian, địa điểm
1 Nguyễn Minh Thuận Phát triển kênh phân phối Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

1. TS. Nguyễn Văn Ít

2. GS. TS. Hoàng Thị Chỉnh

 15:00 - 17:00,

ngày 14/11/2022 Phòng B301

 

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các ứng viên đến tham dự.

(Hình ảnh minh họa)