Thực hiện theo Quyết định số 2884/QĐ-DCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh v/v thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn/đề án thạc sĩ, Nhà trường trân trọng thông báo lịch thông qua đề cương luận văn/đề án thạc sĩ, ngành Công nghệ sinh học, đợt 1 năm 2022 như sau:

 

STT

 

Học viên

 

Tên đề tài 

 

Người HDKH

 

Thời gian, địa điểm

1

Lê Ngọc Giàu  Nghiên cứu khả năng đối kháng của vi khuẩn trong ruồi lính đen (Hermetia illucens) đối với vi khuẩn Xanthomonas axonopodis pv.citri gây loét trên cây bưởi

1. TS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Viện Cây ăn quả miền Nam (Hướng dẫn chính);

2. PGS.TS. Hồ Viết Thế - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Hướng dẫn phụ).

14:00-14:30

13/11/2022

B204

2

Phan Thị Liên Liên  Đánh giá hiệu quả phòng trừ rầy mềm (Aphis gossypii) của dịch chiết bã hạt cây sở (Camellia oleifera) PGS.TS. Hồ Viết Thế - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

14:30-15:00

13/11/2022

B204

3

Nguyễn Thị Vân Anh Nghiên cứu sự sinh trưởng và đánh giá hoạt tính sinh học cao chiết của tế bào huyền phù xạ đen (Ehretia asperula Zoll. & Moll.) nuôi cấy ở hệ thống bioreactor

1. TS. Trần Trọng Tuấn – Viện Sinh học Nhiệt đới (Hướng dẫn chính);

2. TS. Trịnh Thị Hương - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Hướng dẫn phụ).

15:00-15:30

13/11/2022

B204

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các học viên, sinh viên đến tham dự.

(Hình ảnh minh họa)