Link đăng ký: https://forms.gle/AtkyhzH6DSgEpPjp7

Thông tin v trí Part-time: https://vieclam.hufi.edu.vn/viec-lam-nhan-vien-ban-hang-tai-diem-ban-ca-phe-take-away-j32178vi.html

Chi tiết xem tại đây