Thực hiện theo Quyết định số 3190/QĐ-DCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh v/v thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, đợt 1 năm 2022, Nhà trường trân trọng thông báo lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng như sau:

 

STT

 

Học viên

 

Tên đề tài 

 

Người HDKH

 

Thời gian, địa điểm

 

 

Hội đồng 1

 

 

1

Nguyễn Thăng Khôi  Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành điện tử niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1. PGS. TS. Đinh Phi Hổ

Trường Đại học Phan Thiết

2. TS. Võ Thị Yên Hà

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

08:00 – 08:30

ngày 18/12/2022

Phòng B405

2

Trang Thành Qui  Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng tại ngân hàng Quốc Tế VIB- Chi Nhánh Quận 4

1. PGS. TS. Đinh Phi Hổ

Trường Đại học Phan Thiết

2. TS. Võ Thị Yên Hà

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

08:30 – 09:00

ngày 18/12/2022

Phòng B405

3

Nguyễn Như Phương  Các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

1. PGS. TS. Huỳnh Đức Lộng

Trường Đại học Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh

2. TS. Vũ Văn Đông

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

09:00 – 09:30

ngày 18/12/2022

Phòng B405

4

Lưu Văn Quý  Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

1. PGS. TS. Huỳnh Đức Lộng Trường Đại học Kinh tế     

TP. Hồ Chí Minh

2. TS. Vũ Văn Đông

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

09:30 – 10:00

ngày 18/12/2022

Phòng B405

5

Võ Đức Tài  Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng Thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1. PGS. TS. Trần Văn Tùng

Trường Đại học Công nghệ

TP. Hồ Chí Minh

2. TS. Nguyễn Thị Trúc Phương

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

10:00 – 10:30

ngày 18/12/2022

Phòng B405

6

Nguyễn Thị Thanh Loan  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

1. PGS. TS. Trần Văn Tùng

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

2. TS. Nguyễn Thị Trúc Phương

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

10:30 – 11:00

ngày 18/12/2022

Phòng B405

7

Tống Đức Hậu  Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh

TS. Bùi Hồng Điệp

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

11:00 – 11:30

ngày 18/12/2022

Phòng B405

8

Lê Thị Mỹ Phương  Nghiên cứu sự hài lòng về giao dịch hóa đơn điện tử của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Bùi Hồng Điệp

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

13:30 – 14:00

ngày 18/12/2022

Phòng B405

9

Nguyễn Thắng Lợi  Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tại Agribank chi nhánh Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

TS. Bùi Hồng Điệp

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

14:00 – 14:30

ngày 18/12/2022

Phòng B405

10

Nguyễn Phương Như Huỳnh  Các nhân tố tác động đến nợ xấu của các NHTM Việt Nam

TS. Huỳnh Thị Hương Thảo

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

14:30 – 15:00

ngày 18/12/2022

Phòng B405

11

Nguyễn Phạm Gia Khánh  Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh

TS. Huỳnh Thị Hương Thảo

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

15:00 – 15:30

ngày 18/12/2022

Phòng B405

12

Triệu Văn Khoái  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định vay vốn của KHCN tại NH TCMP VIB - CN Tản Đà

TS. Huỳnh Xuân Hiệp

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

15:30 – 16:00

ngày 18/12/2022

Phòng B405

13

Nguyễn Thanh Vũ  Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ theo định hướng quản trị rủi to tại Agribank Chi nhánh tỉnh Tây Ninh

TS. Huỳnh Xuân Hiệp

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

16:00 – 16:30

ngày 18/12/2022

Phòng B405

14

Võ Thị Thùy Dung  Sự hài lòng khách hàng cá nhân đối với dịch vụ huy động vốn  thông qua ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Tiên phong

1. TS. Lê Hoàng Anh

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

2. TS. Nguyễn Lưu Tuyền

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

16:30 – 17:00

ngày 18/12/2022

Phòng B405

15

Nguyễn Văn Hợp Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng thẻ ATM gắn chíp của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng Tây Ninh

1. TS. Lê Hoàng Anh

Trường Đại học Ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh

2. TS. Nguyễn Lưu Tuyền

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

17:00 – 17:30

ngày 18/12/2022

Phòng B405

Hội đồng 2

1 Phạm Triệu Dũ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

PGS. TS. Trần Phước

Trường Đại học Công nghiệp    Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

08:00 – 08:30

ngày 18/12/2022

Phòng B406

2 Nguyễn Thị Lan 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

PGS. TS. Trần Phước

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

08:30 – 09:00

ngày 18/12/2022

Phòng B406

3 Nguyễn Văn Thương

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự quyết định sử dụng dịch vụ thẻ nội địa của khách hàng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

PGS. TS. Trần Phước

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

09:00 – 09:30

ngày 18/12/2022

Phòng B406

4  Đào Thị Tuyết 

Ảnh hưởng của thông tin tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

PGS. TS. Trần Phước

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

09:30 – 10:00

ngày 18/12/2022

Phòng B406

5 Nguyễn Thị Thanh Trúc 

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Agribank – Chi nhánh Tây Sài Gòn

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

10:00 – 10:30

ngày 18/12/2022

Phòng B406

6 Phạm Thị Phượng  

Các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Agribank – Chi nhánh Tây Sài Gòn

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

10:30 – 11:00

ngày 18/12/2022

Phòng B406

7 Đoàn Thị Bích Thùy  Các yếu tố ảnh hưởng đến biên lãi ròng của các NHTM Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

11:00 – 11:30

ngày 18/12/2022

Phòng B406

8 Huỳnh Tấn Phát 

Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các NHTM tại Việt Nam theo dữ liệu ROA, ROE

TS. Tô Hồng Thiên

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

13:30 – 14:00

ngày 18/12/2022

Phòng B406

9 Cao Phương Thảo  Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của các NHTM Việt Nam

1. TS. Võ Minh Long

Trường Đại học Mở

TP. Hồ Chí Minh

2. TS. Tô Hồng Thiên

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

14:00 – 14:30

ngày 18/12/2022

Phòng B406

10 Đỗ Thị Ngọc Trinh 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng của Agribank chi nhánh  Tây Ninh

TS. Vũ Văn Đông

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

14:30 – 15:00

ngày 18/12/2022

Phòng B406

11 Hà Quý Dương 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng sản phẩm mở tài khoản online Ngân Hàng TMCP Phương Đông 

TS. Hồ Thanh Trí

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

15:00 – 15:30

ngày 18/12/2022

Phòng B406

12 Lê Thị Thanh Hiên 

Các yếu tố tác động đến ý định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Tây Sài Gòn

TS. Hồ Thanh Trí

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

15:30 – 16:00

ngày 18/12/2022

Phòng B406

13 Đinh Thành Đạt Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các NHTMCP Việt Nam

1. TS. Mai Bình Dương

Trường Đại học Văn Lang

2. TS. Tô Hồng Thiên

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

16:00 – 16:30

ngày 18/12/2022

Phòng B406

14 Mai Tuyết Hoa

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Agribank Châu Thành

1. TS. Mai Bình Dương

Trường Đại học Văn Lang

2. TS. Tô Hồng Thiên

Trường Đại học Công nghiệp  Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

16:30 – 17:00

ngày 18/12/2022

Phòng B406

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các học viên, sinh viên đến tham dự.

(Hình ảnh minh họa)