Thực hiện theo Quyết định số 3465/QĐ-DCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh v/v thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt 2 – năm 2022 chuyên ngành Kỹ thuật hóa học, Nhà trường trân trọng thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học như sau:

STT Học viên  Tên đề tài Người HDKH Hội đồng Thời gian, địa điểm
1 Trần Thị Thu Thảo  Tổng hợp hạt polystyrene bằng phương pháp kết tủa nano ứng dụng làm khuôn tạo hạt silica rỗng

1. TS. Vũ Bảo Khánh

2. TS. Giang Ngọc Hà

2

08:30-09:30

ngày 11/01/2023

Phòng B403

2 Nguyễn Cao Kỳ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác g-C3N4/WO3 nhằm ứng dụng xử lý chất kháng sinh tetracycline hydrochloride trong môi trường nước

TS. Mai Hùng Thanh Tùng

3

09:35 - 10:35

ngày 11/01/2023

Phòng B403

3 Trần Thị Kim Ngân  Nghiên cứu tổng hợp xúc tác rắn từ khoáng tự nhiên định hướng điều chế nhiên liệu sinh học PGS. TS. Đặng Tấn Hiệp 5

10:40 - 11:40

ngày 11/01/2023

Phòng B403

4 Đỗ Minh Thới Tái chế vật liệu xốp polyurethane (PU) phế thải bằng phản ứng glycolysis

1. TS. Nguyễn Học Thắng

2. TS. Mai Ngọc Tâm

4

08:30-09:30

ngày 11/01/2023

Phòng B404

5 Huỳnh Văn Phát Nghiên cứu chuyển hóa lignin từ quá trình sản xuất giấy thành những hợp chất có giá trị

1. TS. Phùng Thanh Khoa

2. PGS. TS. Ngô Thanh An

1

09:35 - 10:35

ngày 11/01/2023 Phòng B404

Trân trọng kính mời quý thầy cô, học viên và sinh viên đến tham dự.