Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022, chuyên ngành Công nghệ thực phẩm cho các học viên, ban hành kèm theo các Quyết định số 2189, 2190, 2191/QĐ-DCT ngày 08/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

STT Học viên Tên đề tài  Người HDKH Thời gian, địa điểm

1

Đào Phương Thảo 

Hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng bột gừng

TS. Nguyễn Văn Chung 

14:00-15:00         ngày 01/10/2022   Phòng B407

2

Hoàng Ngọc Tân 

Phát triển và ứng dụng phương pháp phân tích đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng kỹ thuật chiết pha rắn kết hợp với LC-MS/MS và GC-MS/MS trong kiểm soát chất lượng hồ tiêu TS. Dương Hữu Huy 

15:00 - 16:00       ngày 01/10/2022

Phòng B407

3

 Lê Thị Hồng Son

Nghiên cứu thủy phân protein bột phụ phẩm cá tra và ứng dụng trong sản xuất sản phẩm hạt nêm TS. Cao Xuân Thủy

16:00 - 17:00       ngày 01/10/2022

Phòng B407

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và các học viên, sinh viên đến tham dự.