Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2022 cho sinh viên lớp ISPFSN-2017, ngành Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực thuộc chương trình Chuẩn quốc tế trình độ đại học chính quy.

Thời gian: 13 giờ 00, ngày 28/04/2022

Địa điểm: Phòng D204 và D301