Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí

Đề tài: Nghiên cứu tối ưu thông số ép nhựa để cải tiến độ bền xoắn trên sản phẩm Ty van 21

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 03/04/2022

Địa điểm: Phòng D202, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trân trọng.