Thực hiện theo Quyết định số 3314/QĐ-DCT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng thông qua đề cương đề án thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2022, Nhà trường trân trọng thông báo lịch bảo vệ đề cương đề án thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh như sau:

STT Học viên Tên đề tài Người HDKH Thời gian, địa điểm
Hội đồng 1
1 Lê Đình Huế Anh Đề xuất giải pháp cho hoạt động bán hàng của công ty TNHH AB Mauri Việt Nam đến năm 2025

TS. Đỗ Văn Thắng - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

08:30 - 09:00

Ngày 25/12/2022

Phòng B404

2 Nguyễn Sỹ Tuấn Anh Nghiên cứu hoàn thiện văn hoá của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh TS. Lê Cao Thanh Trường - Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

09:00 - 09:30

Ngày 25/12/2022

Phòng B404

3 Vũ Thị Phương Dung Phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần may Minh Anh - Tân Kỳ TS. Nguyễn Xuân Quyết - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

09:30 - 10:00

Ngày 25/12/2022

Phòng B404

4 Nguyễn Thị Bích Nguyên  Định hướng và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) TS. Nguyễn Văn Ít - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

10:00 - 10:30

Ngày 25/12/2022

Phòng B404

5 Nguyễn Thế Trường Giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn TS. Đỗ Văn Thắng - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

10:30 - 11:00

Ngày 25/12/2022

Phòng B404

Hội đồng 2
1 Lưu Quang Trung  Hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tại thành phố Hà Nội trong bối cảnh hậu COVID-19 TS. Ngô Văn Thạo - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

08:30 - 09:00

Ngày 25/12/2022

Phòng B407

2 Nguyễn Anh Tuấn  Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM TS. Lê Cao Thanh - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

09:00 - 09:30

Ngày 25/12/2022

Phòng B407

3 Trần Văn Khương  Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh TS. Lê Cao Thanh - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

09:30 - 10:00

Ngày 25/12/2022

Phòng B407

4 Lâm Thống Nhứt  Phân tích hiệu quả Dự án đầu tư di dời và mở rộng quy mô sản xuất của công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn TS. Nguyễn Văn Ít - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

10:00 - 10:30

Ngày 25/12/2022

Phòng B407

5 Đinh Thành Việt Sử dụng Maketing MIX (7P) cho sản phẩm bao bì nhựa mềm phức hợp tái chế của Công ty Cổ phần bao bì Tín Thành (BATICO) TS. Nguyễn Xuân Quyết - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

10:30 - 11:00

Ngày 25/12/2022

Phòng B407

Hội đồng 3
1 Nguyễn Tuấn Anh  Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thuận Thành TS. Trần Thị Ngọc Lan - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

08:30 - 09:00

Ngày 25/12/2022

Phòng B409

2 Nguyễn Hoàng Chương  Hoàn thiện công tác Quản lý dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp, TP.HCM PGS. TS. Đỗ Hữu Hải -      Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

09:00 - 09:30

Ngày 25/12/2022

Phòng B409

3 Phạm Bảo Duy  Đánh giá việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Bình Thuận TS. Trần Thị Ngọc Lan - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

09:30 - 10:00

Ngày 25/12/2022

Phòng B409

4 Hoàng Văn Hùng  Các yếu tố tạo động lực để giảng viên gắn bó với Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III PGS. TS. Đỗ Hữu Hải - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

10:00 - 10:30

Ngày 25/12/2022

Phòng B409

5 Lê Thị Hương Thảo Ứng dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả thực hiện công việc tại Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng - VNPT VinaPhone TS. Trần Thị Ngọc Lan - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

10:30 - 11:00

Ngày 25/12/2022

Phòng B409