Thực hiện theo Quyết định số 3067/QĐ-DCT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh v/v thành lập Hội đồng đánh giá Chuyên đề nghiên cứu 2 trình độ thạc sĩ, Nhà trường trân trọng thông báo lịch đánh giá Chuyên đề nghiên cứu 2 trình độ thạc sĩ, ngành Kỹ thuật điện, đợt 1 năm 2022 như sau:

STT Họ và tên HV Tên chuyên đề Người hướng dẫn Thời gian, địa điểm
Hội đồng 1
1 Ngô Thúc Anh Duy  Đề xuất hệ thống bảo vệ cho nguồn PV nối lưới

1. TS. Bùi Minh Dương - Trường Đại học Việt - Đức;

2. TS. Văn Tấn Lượng - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

14:30 – 15:00

ngày 10/01/2023

P. B201

2 Nguyễn Hoàng Minh  Phân tích các phương pháp dò tìm lỗi xảy ra trên các mảng PV trong hệ thống phát điện năng lượng mặt trời

1. TS. Bùi Minh Dương - Trường Đại học Việt - Đức;

2. TS. Văn Tấn Lượng - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

15:00 – 15:30

ngày 10/01/2023

P. B201

3 Trần Lê Huy Cơ sở lý thuyết nghịch lưu và phương pháp điều chế vector không gian

1. TS. Đỗ Đức Trí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;

2. TS. Văn Tấn Lượng - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

15:30 – 16:00

ngày 10/01/2023

P. B201

Hội đồng 2
1 Lương Tấn Nhật  Mô hình/giải thuật đề xuất điều khiển song song các bộ nghịch lưu trong Microgrid bằng trở kháng ảo TS. Phạm Thị Xuân Hoa - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

16:00 – 16:30

ngày 10/01/2023

P. B201

2 Nguyễn Đình Trường Giang Mô hình/giải thuật đề xuất điều khiển công suất trong Microgrid dùng logic mờ TS. Phạm Thị Xuân Hoa - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

16:30 – 17:00

ngày 10/01/2023

P. B201

Trân trọng kính mời quý thầy cô, học viên và sinh viên đến tham dự.