Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

Công đoàn

Tổ công đoàn Viện ĐT&HTQT xuất sắc đạt giải nhì cuộc thi "Ảnh đẹp HUFI

Tổ công đoàn Viện ĐT&HTQT xuất sắc đạt giải nhì cuộc thi "Ảnh đẹp HUFI

Nhằm chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và đồng thời tăng tính đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc thi mang tên " Ảnh đẹp HUFI" với sự tham gia của các đơn vị...

1
Bạn cần tư vấn?